بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستارعا امانداسا باردى

2018.02.14 11:15     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 13 – اقپان، بەيجيڭ. شاعان قارساڭىندا ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جياڭ زىمين، حۋ جينتاۋ، لي پىڭ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، جياڭ چۇنيۇن، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، جاۋ حۇڭجۋ، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، ۋاڭ گۋاڭيىڭ، تەمىر داۋامات، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، ساۋ جى، لي تيەيىڭ، سىمايىل احىمەت، حى لۋلي، ديڭ شىسۇن، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ويىنچيمۋك، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەبالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گوۋەي، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، شياۋ ياڭ، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، يە شۋانپيڭ، ياڭ رۋداي، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، چيان جىڭيىڭ، سۇن فۋليڭ، حۋ چيلين، جاۋ نانچي، ماۋ جىيۇڭ، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ سىچيڭ، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋچاۋ، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ – ۋەي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن قاتارلى ساقا جولداستارعا جەكە – جەكە امانداسا باردى نەمەسە قاتىستى جاۋاپتى جولداستاردى ءوز اتتارىنان امانداسا بارۋعا جىبەردى، ساقا جولداستارعا شىن ىقىلاسپەن مەرەكەلىك سالەم جولداپ، ولاردىڭ شاعاندارىنىڭ كوڭىلدى، دەندەرىنىڭ ساۋ بولۋىن تىلەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار