بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ۇلى بريتانيا ردايو سەرىكتىگى (BBC) دۇنيە جۇزىندەگى ەلدەردىڭ وبرازى جونىندە تەكسەرۋ جۇرگىزدى

گەرمانيا 1-ورىننان، جۇڭگو 9-ورىننان بوي كورسەتتى

2013.05.24 16:09     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 ۇلى بريتانيا ردايو سەرىكتىگىنىڭ 23-مامىرداعى حابارىنا قاراعاندا، BBCدىڭ مەملەكەتتەردىڭ وبرازى جونىندەگى حالىقتىق تەكسەرۋىنىڭ ەڭ جاڭا ناتيجەسى جۋىردا جاريالانعان، دۇنيە جۇزىندەگى 25 ەلدەن 26 مىڭنان استام ادام تەكسەرۋگە قاتىسىپ، ولارعا دۇنيە جۇزىندەگى 16 ەل مەن ەۆروپا وداعىنىڭ ولاردىڭ نازارىنداعى وبرازىنىڭ قانداي ەكەنى جونىندە سۇراۋ قويىلعان. تەكسەرۋ ناتيجەسىنە نەگىزدەلگەندە، ەڭ قارسى الۋعا يە بولعان ەل گەرمانيا بولعان، ال جۇڭگونىڭ قاتارداعى ورنى وتكەن جىلداعىدان ءبىراز قۇلدىراپ، 9-ورىننان بوي كورسەتكەن.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://gongyi.people.com.cn/n/2013/0524/c152509-21596715.html
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.