بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ساۋد ارابيا حانزاداسى ءوزىنىڭ شالقىعان بايلىعىن تومەن مەجەلەگەنى ءۇشىن «فوربەس» جۋرنالىن سوتقا بەردى

2013.06.09 14:09     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ساۋد ارابيا حانزاداسى جالعان اقپار تاراتتى دەگەن سەبەپپەن ا ق ش-تىڭ «فوربەس» جۋرنالىن سوتقا بەرگەن، بۇنداعى سەبەپ: اتالعان جۋرنالدىڭ بيىلعى ەڭ باي ادامدار تىزىمدىگىندە ونىڭ بايلىعى 20 ميلليارد ا ق ش دوللارى دەپ الىنعان، ءاسىلى 30 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جۋىق دەپ جازىلۋى كەرەك ەكەن.

 ساۋد ارابيا حانزاداسى، الەمدەگى ەڭ باي ساۋداگەرلەردىڭ ءبىرى – ءال ۋاليد بين تالالدىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جۋرنال ونىڭ 9 ميلليارد 600 ميلليون ا ق ش دوللارى بايلىعىن كەم جازعان، سوندىقتان بايلار تىزىمدىگىندە تەك 26 ورىنعا تياناقتاعان. 29 ميلليارد 600 ميلليون يۋاندىق بايلىقپەن ول وسى قاتاردا الدىڭعى وندىققا كىرە الادى ەكەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://news.xinhuanet.com/world/2013-06/09/c_116094622.htm
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.