بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

باشار سيريانىڭ ءبىر سۇيەم جەرىنە دەيىن قايتارىپ الاتىنىن ءبىلدىردى

2016.06.08 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – ماۋسىم، بەيجيڭ. بۇل: سيريا اگەنتتىگىنىڭ 7 – ماۋسىم كۇنى جاريالاعان سيريا پرەزيدەنتى باشاردىڭ جاڭا كەزەكتى حالىق پارلامەنتىندە ءسوز سويلەپ تۇرعان كەزىندە تۇسىرگەن سۋرەتى. سيريا پرەزيدەنتى باشار 7 – ماۋسىم كۇنى داماسكى قالاسىندا بىلاي دەدى: سيريانى ازات ەتىپ، ءبىر سۇيەم جەرىنە دەيىن قايتارىپ الامىز، ءارى لاڭكەستەردى جويۋدان بۇرىن ءار قانداي ساياسي ىلگەرىلەۋشىلىكتىڭ ەشقانداي ماعىناسى جوق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت