بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ارناۋلى تاقىرىپ>>18-قۇرىلتاي>>قۇجات-قاۋلى

ج ك پ 18-كەزەكتى ورتالىق كوميتەتى مۇشەلەرىنىڭ ەسىمدىگى

2012.11.21 08:51     كەلۋ قاينارى : ورتالىق حالىق راديو ستانسياسى تورابى

 (حانزۋ ءارپىنىڭ سىزىق ءتارتىبى بويىنشا ءتىزىلدى)

 يۇي گۋاڭجوۋ، شي جينپيڭ، ما كاي، ما بياۋ (جۋاڭزۋ)، ما شيڭرۇي، ما شياۋتيان، ۋاڭ ءجۇن، ۋاڭ شيا (ايەل)، ۋاڭ مين، ۋاڭ يوڭ، ۋاڭ چىن، ۋاڭ يي، ۋاڭ سانيۇن، ۋاڭ ۋانبيىڭ، ۋاڭ يۇيپۋ، ۋاڭ جىڭۋي (حۇيزۋ)، ۋاڭ دۇڭميڭ، ۋاڭ گۋاڭيا، ۋاڭ ۋيگۋاڭ، ۋاڭ ءانشۇن، ۋاڭ جىگاڭ، ۋاڭ چيشان، ۋاڭ حۋنيڭ، ۋاڭ گوشىڭ، ۋاڭ شۋەجۇن، ۋاڭ جيانپيڭ، ۋاڭ شىڭجۇن، ۋاڭ حۇڭياۋ، ۋاڭ شيانكۇي، ۋاڭ گۋانجۇڭ، ۋاڭ جيارۇي، ۋاڭ جياۋچىڭ، ۋاڭ شينشيان، ۋاڭ رۋلين، جى شۋپيڭ، يوۋ چۋان، چى ءجۇن، يىن ۋيمين، بايىن چاۋلۋ(مۇڭعۇل)، باتىر (مۇڭعۇل)، لۋ جانگۇڭ، يە شياۋ-ۋىن، تيان جۇڭ، تيان شيۋسى، بايماچىلين (زاڭزۋ)، باي چۇنلي (مانزۋ)، ليڭ جيحۋا، جي بيڭشۋان، جۋ شياۋدان، جۋ فۋشي، چۋان جىجۋ (چاۋشيان)، ليۋ پىڭ، ليۋ يۋان، ليۋ حى، ليۋ يۇنشان، ليۋ ياجوۋ، ليۋ چىڭءجۇن، ليۋ ۋيپيڭ، ليۋ ياندۇڭ (ايەل)، ليۋ چيباۋ، ليۋ شياۋجياڭ، ليۋ جيا-يي، ليۋ يۋەجۇن، ليۋ فۋليان، شۇي داجى، شۇي چيلياڭ، شۇي ياۋيۋان، سۇن حۋايشان، سۇن جيانگو، سۇن چۇنلان (ايەل)، سۇن جىڭساي، سۇن سىجيڭ، سۋ شۋلين، دۋ چيڭلين، دۋ جينساي، دۋ حىڭيان، لي ۋي، لي بين (ايەل)، لي سۇڭجۇن، لي دۇڭشىڭ، لي ليگو، لي جيحىڭ، لي كىچياڭ، لي شۋەيوڭ، لي جيانحۋا، لي جيانگو، لي حۇڭجۇڭ، لي يۋانچاۋ، ياڭ جيڭ (مۇڭعۇل)، ياڭ چۋانتاڭ، ياڭ جينشان، ياڭ دۇڭلياڭ، ياڭ جيەچى، ياڭ حۋاننيىڭ، شياۋ گاڭ، شياۋ جيە، ۋ چاڭدى، ۋ شىڭلي، ۋ اي-يىن (ايەل)، ۋ شينشيوڭ، حى يي-تيڭ، لىڭ رۇڭ، ۋاڭ ياڭ، ۋاڭ يوڭچيڭ، شىن يۋەيۋە (ايەل)، شىن دىيوڭ، سۇڭ داحان، سۇڭ شيۋيان (ايەل)، جاڭ ياڭ، جاڭ ماۋ، جاڭ يي، جاڭ يۋشيا، جاڭ شىبو، جاڭ چيڭۋي، جاڭ چيڭلي، جاڭ جىجۇن، جاڭ گوچيڭ، جاڭ باۋشۇن، جاڭ چۇنشيان، جاڭ گاۋلي، جاڭ حايياڭ، جاڭ يي-جيوڭ، جاڭ دىجياڭ، لۋ حاۋ، چىن شي، چىن لەي، چىن چۋانگو، چىن چيۋفا (مياۋزۋ)، چىن باۋشىڭ، چىن جىڭگاۋ، چىن مين-ىر، نۇرباكىر (ۇيعۇر)، مياۋ ۋي، فان چاڭلۇڭ، لين ءجۇن، لين زوميڭ، شاڭ فۋلين، لو جىجۇن، لو باۋميڭ، جوۋ جي، جوۋ چياڭ، جوۋ بىنشۇن، جوۋ شىڭشيان، جىڭ ۋيپيڭ، فاڭ فىڭحۇي، مىڭ شۋەنۇڭ، مىڭ جيانجوۋ، شياڭ ءجۇنبو، جاۋ شى (ايەل)، جاۋ جىڭيوڭ، جاۋ لىجي، جاۋ كىشى، جاۋ كىجى، جاۋ زۇڭچي،جاۋ حۇڭجۋ، حۋ زىجۇن (ايەل)، حۋ چۇنحۋا، يۇي جىڭشىڭ، جياڭ داميڭ، جياڭ يي-كاڭ، لو حۇينيڭ، چين گۋاڭرۇڭ، يۋان چۇنچيڭ، يۋان گۇيرىن، گىڭ حۇيچاڭ، نيە ۋيگو، لي جانشۋ، جيا يان-ان، شيا باۋلۇڭ، تيە نيڭ (ايەل)، شۇي شۋشىڭ، شۇي شاۋشى، شۇي فىنلين، گاۋ حۋچىڭ، گو شىڭكۇن، گو جينلۇڭ، گو گىڭماۋ، گو شۋچيڭ، حۋاڭ شيڭگو، حۋاڭ چيفان، حۋاڭ شۋشيان، ساۋ جيانميڭ، چي جيانگو، چاڭ ۋانچۋان، لۋ شينشى، پىڭ يوڭ، پىڭ چيڭحۋا، جياڭ ديڭجى، جياڭ جيانگو، جياڭ جيەمين، حان جىڭ، حان چاڭفۋ، جياۋ حۋانچىڭ، شيە فۋجان، چياڭ ۋي، لوۋ جيۋي، شيە جىنحۋا، چۋ يي-مين، ساي ۋ، ساي ميڭجاۋ، ساي يىڭتيڭ، ساي فۋچاۋ، لو شۋگاڭ، ۋي لياڭ، ۋي فىڭحى.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.