MR_desing_04kz

     حالىق تورابى             . كومەكتەسۋ ءتاسىلى     . جىلۋ اتاۋ حابارلاسۋ ءادىسى     . سەلبەسكەن ورىندار     . كومەك تىزىمىندەگى مەكتەپتەر

شينجياڭ گازەتى: «جاڭا سومكا، جاڭا ءۇمىت» قيمىلى ورىستەتىلۋدە

 

    جۋىردان بەرى، گازەتىمىزدىڭ «تيانشان الەۋمەتتىك يگىلىك ايدارشاسى» شينجياڭ، گانسۋ، چيڭحاي قاتارلى ءۇش ولكەدەگى الەۋمەتتىك يگىلىك ۇيىمدارىمەن بىرلىكتە «جاڭا سومكا، جاڭا ءۇمىت» اتتى الەۋمەتتىك يگىلىك سيپاتىنداعى وقۋشىلارعا كومەكتەسۋ قيمىلىن ورىستەتۋگە ۇندەۋ تاستاپ، باتىس سولتۇستىكتەگى تاۋلى رايوندار مەن مال شارۋاشىلىق رايوندارىنداعى بالالاردىڭ جاڭا سومكاعا يە بولۋ ارمانىن ىسكە اسىرادى... (تولىعىمەن)

 

بايىنعولىن گازەتى: «اققۋ» المۇرت قالاسىنا مەيىر باعىشتادى

 

    بايىنعولىن وبلىسىنداعى وتباسىندا قيىنشىلىعى بار ءىشىنارا بالالار جاڭا سومكاعا يە بولاتىن بولدى! كەشە، kzhelp الەۋمەتتىك يگىلىك ۇيىرمەسىنىڭ ەرىكتىسى ءدىلنار گازەتىمىزبەن حابارلاسىپ، جەرگىلىكتى ورىننان مەيىر باعىشتاۋعا پەيىل بىلدىرەتىن ەرىكتىلەرمەن حابارلاسىپ جاتقاندىعىن... (تولىعىمەن)

 

الىم قيمىلعا 2 مىڭ يۋان جىلۋ اتادى

 

«جاڭا سومكا، جاڭا ءۇمىت» اتىنداعى جاڭا وقۋ ماۋسىمىندا وقۋشىلارعا سومكا اتاۋ قيمىلى

جىلۋ جيناۋ ۋاقىتى: جىل بويى جاڭا سومكا جينالادى.

تاراتۋ ۋاقىتى: جىلىنا ەكى رەتكى وقۋ باستالۋ مەزگىلى.

قيمىل ءادىسى: شينجياڭ، گانسۋ، چيڭحايداعى شالعاي مال شارۋاشىلىق رايوندارىنداعى مەكتەپتەرگە سومكا جيناۋ (وقۋ قۇرالدارىن قامتيدى)، ءوزىڭىزدىڭ كومەكتەسۋ ويىڭىزعا ساي كومەكتەسەتىن رايون نەمەسە مەكتەپتى بەكىتەسىز، قارجىلاي نەمەسە زاتتىق كومەك بەرۋ سىندى ەكى ءتۇرلى ءادىس قولدانىلادى.

 

   «اققۋ كومەك تورابىنىڭ» مۇشەلەرى قاقاعان سۋىققا قاراماستان، كيىمدەردى جوتكەۋدە ›››

   تولى اۋدانى مال شارۋاشىلىق رايونىنداعى بالالارعا قىسقى كيىم جەتكىزىلىپ بەرىلدى ›››

   11 پارتيا مۇشەسى جىلۋعا اتاعان 17 دانا سومكا تاپسىرىلىنىپ الىندى ›››

جاۋاپتى رەداكتورى: اسقار جاڭابەك ۇلى 

تورابىمىزعا ماقالا جولداۋ حات ساندىعى: kazakh@peopledaily.com.cn 

مەنشىك ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.  تەلەفونى: 67 /65368365-010