بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

شانشي ولكەسى شيڭپيڭ قالاسىندا الەۋمەتتىك وڭىردەگى جىلۋمەن قامدايتىن پار قازان پارتىلاعان

2012.11.22 15:58     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 21-قاراشا تۇستەن كەيىن شانشي ولكەسى شيڭپيڭ قالاسىندا تۇرعىندار رايونىنداعى تابيعي گاز ارقىلى جىلۋمەن قامدايتىن پار قازان ۇيىندە قوپارىلىس تۋىلعان. شىرعالاڭ سەبەبىنەن قازىرگە دەيىن 6 ادام قازا بولىپ، ءبىر ادام جارالانعان، شىرعالاڭنىڭ سەبەبى تەكسەرىلۋ ۇستىندە. سۋرەتتە: شىرعالاڭ تۋىلعان ورىن. جاڭ يۋان فوتوسى

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.