بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنميڭدە نوسەر جاۋىپ، قالا رايونىندا سۋ كولكىدى

2013.07.19 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  18-شىلدەدەن 19-شىلدەگە دەيىن، كۇنميڭدە نوسەر جاۋىپ، كوپ جەرلەردە سۋ كولكىگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • بەرن