بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

باسكەتبولدا قازاقستان كومانداسىن جەڭدى(5)

2013.08.06 09:14  

باسكەتبولدا قازاقستان كومانداسىن جەڭدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت