بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش-تا سان مىڭداعان بۇقارا جاستىقپەن ءبىرىن-ءبىرى ۇرۋ قيمىلىن وتكىزدى

2013.10.30 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • وباما قىزى ماريامەن بىرگە سەيىلدەۋدە.