بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

دۇنيە جۇزىندەگى جويىلىپ بارا جاتقان از ۇلتتار

2013.10.30 15:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  مۇڭعۇلياداعى تساتان ۇلتى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • وباما قىزى ماريامەن بىرگە سەيىلدەۋدە.