بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گرۋزيالىق جىگىتتىڭ دەنەسى 53 تال قاسىقتى جابىستىرعان

2013.12.30 13:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  28 – جەلتوقسان كۇنى، گرۋزيانىڭ تبيليسي قالاسىندا ەتيبار ەلچييەۆ 53 تال قاسىقتى ءوز دەنەسىنە جابىستىرىپ، ءوزى جاراتقان «ەڭ كوپ قاسىقتى دەنە» اتىنداعى گەننيس رەكوردىن جاڭالاماقشى بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت