بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حاربين قالاسىنداعى حالىقارالىق قار – مۇز مەرەكەسى

2014.01.06 14:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حاربين قالاسىندا 1963– جىلى 1 – كەزەكتى مۇز شىراق ساياحات جينالىسى باستالىپ اشىلعاننان بەرى، حاربين قالاسىنىڭ قار – مۇز ساياحات ىستەرىنىڭ دامۋ بارىسى 50 جىلدى باستان كەشىرۋ ارقىلى، حاربين قالالىق قار – مۇز مەرەكەسى دۇنيە جۇزىندەگى ءتورت ءىرى قار – مۇز مەرەكەسىنىڭ بىرىنە اينالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت