بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سان–فرانسيسكوداعى باسقالار جاعىنان ورتەلگەن كونسۇلحانانىڭ ماڭدايشالىعىنداعى مەملەكەت گەربى جاڭالاندى

2014.01.10 16:31   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابىنىڭ ءتىلشىسى ناق مايدانداننان، كونسۇلحانا قاقپاسىنىڭ ماڭدايشالىعىنا جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەت گەربى جاڭالانىپ قويىلعانىن كورگەن. ورتتە تۇرلىشە دارەجەدە بۇلىنگەن قاقپانىڭ ىشكى-سىرتقى داۋالى مەن جەر بەتى ريمونتتالىپ، قايتا جاسالعان. كونسۇلحانا قىزمەتكەرلەرى: قازىر ىستەتىپ وتىرعان قاقپا ۋاقىتتىق ەكەنىن، جاڭا قاقپا ەل ىشىندە جاسالىپ، اپارىلاتىندىعىن ايتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت