بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دونەتسكىدە تاۋەلسىز بولۋدى قولداپ داۋىس بەرگەندەر %90كە جۋىقتادى(3)

2014.05.12 15:14  

دونەتسكىدە تاۋەلسىز بولۋدى قولداپ داۋىس بەرگەندەر %90كە جۋىقتادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت