بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىق ايەل اۋلاسىنا ارىستان باقتى

2014.05.27 14:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 24 – مامىردان بەرگەن حابارى. ا ق ش – تىڭ فلوريدا شتاتىندا تۇراتىن ايەل ءوزىنىڭ اۋلاسىنداعى باقشاعا ەكى بانگلادەش ارىستانىن ءۇي جانۋارى رەتىندە باققان، كوپ جىلداردان بەرى، ول ولاردى ءوزىنىڭ بالالارىنداي باعىپ – قاعىپ كەلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت