بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تابيعات دۇنيەسىندەگى جابايى حايۋاناتتاردىڭ ۇلى كوشى

2014.07.21 15:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتى» 20 – شىلدەدە تابيعات دۇنيەسىندەگى حايۋاناتتاردىڭ مەكەن جاڭالاۋىنا قاتىستى سۋرەتتەردى جاريالاعان، تاڭ قالدىرارلىق ايبىندى كورىنىس.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت