بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ كاليفورنيا شتاتىندا نوسەر جاۋعاندىقتان، سەل ءجۇرىپ، لاي – شاعىل كوشكىنى تۋىلدى

2014.08.06 15:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – تامىز، بەيجيڭ. 4 – تامىز، ا ق ش – تىڭ كاليفورنيا شتاتىندا نوسەر جاۋعاندىقتان، سەل ءجۇرىپ، لاي – شاعىل كوشكىنى تۋىلدى، مۇندا ءبىر ادام قازا بولىپ، نەشە مىڭداعان ادام مۇشكىل كۇيگە تاپ بولدى، جول بەتىندەگى قاتىناس تۇرالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت