بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تيان – انمىن الاڭىنىڭ كەشكى كورىنىسى

2014.10.13 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 - قازان، بەيجيڭ. بۇل 12 – قازاندا تۇسىرىلگەن تيان – انمىن الاڭىنىڭ كەشكى كورىنىسى. سول كۇنى، سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنان بەيجيڭ قالاسىن نەشە كۇن باسقان تۇمان بىردەن سەيىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت