بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش ارمياسىنىڭ ISIS – قا سوققى بەرگەن ءساتى

2014.10.21 15:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش ارمياسى 20 – قازان كۇنى كەشتە بارلىق اۋە كۇشتەرىمەن سيريانىڭ شەكارا وڭىرىنە ورنالاسقان Kobane قالاسىنداعى ISIS قارۋلى كۇشتەرىنە شابۋىلدادى. سۋرەتتە: قىزىل جولاق تاستاپ تۇنگى اسپاندى ءتىلىپ ۇشقان باسقارىلمالى بومبى.

  سونىمەن ۇقساس ۋاقىتتا تۇركيا شەكاراسىن اشىپ، كۋرد قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ISIS – قا سوققى بەرۋ ءۇشىن Kobane قالاسىنا بارۋىنا مۇمكىندىك جاسادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت