بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پاكيستانداعى توپىراق مايدانداعى ءداستۇرلى كۇرەس

2014.11.02 11:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – قاراشا، بەيجيڭ. پاكيستاننىڭ لاحورە رايونى، ءداستۇرلى كۇرەس بالۋاندارى بالۋان مەكتەبىندە ماشىق جاساۋدا. توپىراق مايدانداعى كۇرەس پاكيستاندىقتاردىڭ ەڭ جاقسى كورەتىن دەنە – تاربيە قيمىلدارىنىڭ ءبىرى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت