بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افعانستان پارلامەنت عيماراتى تاليبان ۇيىمىنىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى

2015.06.23 15:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – ماۋسىم، بەيجيڭ. 22 – ماۋسىم، افعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسى، ساقشىلار پارلامەنت عيماراتىنا شابۋىل جاسالعان ناق مايداندى تەكسەرۋدە. افعانستاننىڭ استاناسى كابۋل قالاسى پارلامەنت عيماراتىنىڭ ماڭىندا 22 – ماۋسىم كۇنى پارتىلاتۋ جانە اتقىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى، بۇل رامازان ايى باستالعاننان بەرگى كابۋل قالاسىندا تۋىلعان تۇڭعىش شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت