بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۇنيە جۇزىلىك 14 – كەزەكتى مەرگەندەر جارىسىنىڭ بارلىق اعا جۇلدەگەرلىگىن جۇڭگو كومانداسى قانجىعاسىنا بايلادى(3)

2015.06.25 14:39  

دۇنيە جۇزىلىك 14 – كەزەكتى مەرگەندەر جارىسىنىڭ بارلىق اعا جۇلدەگەرلىگىن جۇڭگو كومانداسى قانجىعاسىنا بايلادى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت