بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاپونيادا تەڭىز ايدىنىنداعى قورعانۋ قوسىندارىنىڭ سوعىستىق كەمەلەرىن كوزدەن كەشىردى(4)

2015.10.19 14:37  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت