بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازيا قارجىلاندىرۋ بانكەسى باس باسقارماسىنىڭ عيماراتى رەسمي پايدالانۋعا بەرىلدى(4)

2016.01.18 10:46  

ازيا قارجىلاندىرۋ بانكەسى باس باسقارماسىنىڭ عيماراتى رەسمي پايدالانۋعا بەرىلدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت