بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۇنميڭدە قۇرىلىس ورنىندا تۋىلعان وپىرىلۋ ۋاقيعاسىندا ءبىر ادام قازا بولىپ، 20 نەشە ادام جارالاندى

2016.03.17 16:38   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 16 – ناۋرىز تۇستەن كەيىن، كۇنميڭ قالاسى گۋاندۋ رايونى پۋزى قىستاعى دۇڭفىڭ - نيسسان 4S دۇكەنىنىڭ قاسىنداعى قۇرىلىس رايونىندا وپىرىلۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى. العاشقى قادامداعى تەكسەرۋگە قاراعاندا، 16 – ناۋرىز ساعات 20عا دەيىن ءبىر ادام قازا بولىپ، 20 نەشە ادام جارالانعان. ءورت ءوشىرۋ قاتارلى تاراۋلاردىڭ قىزمەتكەرلەرى ۋاقيعا تۋىلعان جەرگە بارىپ قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتتى، كۇنميڭ قالاسىنىڭ قاتىستى باسشىلارى ۋاقيعا تۋىلعان جەرگە بارىپ قۇتقارۋ قىزمەتىنە جەتەكشىلىك ەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت