بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش -تىڭ كاليفورنيا شتاتىندا ەڭ تومەنگى ساعاتتىق ەڭبەك اقى 15 دوللار بولۋ زاڭ جوباسىنا قول قويىلدى

2016.04.05 16:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش -تىڭ كاليفورنيا شتاتىندا ەڭ تومەنگى ساعاتتىق ەڭبەك اقى 15 دوللار بولۋ زاڭ جوباسىنا قول قويىلدى

  حالىق تورابى، 5 - ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: ا ق ش -تىڭ كاليفورنيا شتاتى، ساعاتتىق جۇمىستىڭ ەڭ تومەنگى ەڭبەك اقىسى زاڭ جوباسىن قولداۋشى شتات باستىعى چەربۋيراندى قۇشاقتاۋدا. سول كۇنى كاليفورنيا شتاتىنىڭ شتات باستعى چەربۋيران كاكيفورنيا كەڭسەسىندە 15 دوللارلىق ەڭ تومەنگى ساعاتتىق ەڭبەك اقى زاڭ جوباسىنا قول قويدى. زاڭ جوباسى اتقارىلعاننان كەيىن، زاڭدا كاليفورنيا قالاسىندا 2022 جىلدان بۇرىنعى ەڭ تومەنگى ساعاتتىق ەڭبەك اقى بۇرىنعى 10 دوللاردان 15 دوللارعا ورلەپ، بۇكىل ا ق ش تاعى ەڭ تومەنگى ساعاتتىق ەڭبەك اقىسى ەڭ جوعارى شتاتقا اينالادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت