بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

فرانسيا تور دوپ جارىس الاڭىنداعى دوپ تەرۋشى بالالار

2016.05.31 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 - مامىر، بەيجيڭ. مىندەتىن اسقان جاۋاپكەرشىلىكپەن اتقاراتىن بالالار ٵر جىلعى فرانسيا تور دوپ جارىس الاڭىنداعى كەم بولسا بولمايتىن كەيىپكەرلەر. بيىلعى فرانسيا تور دوپ جارىسىنداعى دوپ تەرۋشى بالالار دۇنيە ءجۇزىنىڭ ٵر جەرىنەن ساراپتاپ اكەلگەن 12 جاستان 16 جاس ارالىعىنداعى بالالار. ولار قاتاڭ جاتتىعۋ، سىناۋدان وتكەن سوڭ عانا الاڭعا شىعىپ، جارىس ءۇشىن قىزمەت ىستەي الادى. سۋرەتتە: 29 - مامىر بالالار جاۋىپ تۇرعان جاڭبىرعا قاراماي، جارىس مايدانىندا دوپ تەرىپ جۇر.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت

  • ءسابي سەزىمى