بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ترامپ رەسپۋبليكاشىلدار پارتياسى اتىنان پرەيدەنت سايلاۋىنىڭ كانديداتى رەتىندە رەسمي كورسەتىلدى

2016.07.20 13:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ترامپ 19 – شىلدە كۇنى رەسپۋبليكاشىلدار پارتياسى اتىنان ا ق ش پرەزيدەنت سايلاۋىنىڭ كانديداتى رەتىندە رەسمي كورسەتىلدى. سۋرەتتە: 16 – شىلدە كۇنى ترامپ ا ق ش – تىڭ نيۋ – يورك قالاسىندا سايلاۋ شاراسىنا قاتىناسۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى لي مۋزى فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت