بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋدىڭ انشۇن قالاسىندا اۆتوبۋز اۋدارىلىپ، 10 ادام قازا بولىپ، 10 ادام جارالاندى

2016.08.22 14:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شىرعالاڭ تۋىلعان ورىن (20 – تامىز تۇسىرىلگەن). 20 – تامىز كۇنى كەشتە گۇيجوۋ ولكەسى انشۇن قالاسى زىيۇن اۋدانىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، ءتىلشى حاباردى جولداعانعان دەيىن، شىرعالاڭدا 10 ادام قازا بولىپ، 10 ادام جارالانعان. قازىر شىرعالاڭنىڭ سەبەبى تەكسەرىلۋ ۇستىندە. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت