بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۇيجوۋدىڭ انشۇن قالاسىندا اۆتوبۋز اۋدارىلىپ، 10 ادام قازا بولىپ، 10 ادام جارالاندى(2)

2016.08.22 14:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

گۇيجوۋدىڭ انشۇن قالاسىندا اۆتوبۋز اۋدارىلىپ، 10 ادام قازا بولىپ، 10 ادام جارالاندى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت