بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مەكسيكاداعى تورسىلداۋىق بازارىندا تۋىلعان قوپارىلىستا قازا بولعاندار سانى 29 ادامعا جەتتى

2016.12.22 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مەكسيكاداعى تورسىلداۋىق بازارىندا تۋىلعان قوپارىلىستا قازا بولعاندار سانى 29 ادامعا جەتتى

  حالىق تورابى، 22 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 21 – جەلتوقسان، مەكسيكانىڭ تۋلتەرەك قالاسى، تەكسەرۋ قىزمەتكەرلەرى تورسىلداۋىق بازارىنداعى قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايدانعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە. مەكسيكانىڭ ورتا بولەگىندە 20 – جەلتوقسان تورسىلداۋىق بازارىندا قوپارىلىس تۋىلعان، قازىرگە دەيىن قازا بولعاندار سانى 29عا جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت