بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

موسۋلدا تۋىلعان اۆتوكولىكە بومبى قويۋ ارقىلى شابۋىلداۋ وقيعاسىندا از دەگەندە 25 ادام قازا بولدى

2016.12.23 15:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 22 – جەلتوقسان، يراقتىڭ شىعىس بولەگى، اۆتوكولىكە بومبى قويۋ ارقىلى قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان سوڭ بۋداقتاپ كوتەرىلگەن قويۋ تۇتىن.

  يراقتىڭ لاڭكەستىككە قارسى تۇرۋ قوسىنىنىڭ بەرگەن حابارىنا قاراعاندا، موسۋلدىڭ شىعىس بولەگىندە سول كۇنى ارت – ارتىنان اۆتوكولىكە بومبى قويۋ ارقىلى شابۋىلداۋ وقيعاسى تۋىلىپ، از دەگەندە جاي بۇقارا مەن حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرلەرىن قامتىعان 25 ادام قازا بولعان، ون نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت