بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نيۋ – يوركتە ءبىر پويەز رەلستەن شىعىپ، 103 ادام جارالاندى

2017.01.05 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 4 – قاڭتار، ا ق ش – تىڭ نيۋ – يورك قالاسىنىڭ بىرەۋكەلەن رايونىنىڭ اتلانت ورتالىق بەكەتى، ساقشىلار رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان بەكەتتە مىندەت اتقارۋدا.

  ا ق ش – تىڭ نيۋ – يورك قالاسىندا 4 – قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭگى قاۋىرت ساعاتتا پويەزدىڭ رەليستەن شىعۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، 103 ادام جەڭىل جارالانعان، مۇندا ءبىر ايەل جولاۋشىنىڭ اياعى مەرتىككەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت