بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ مىندەتكە وتىرۋ سالتىنىڭ دايىندىعى قاربالاس جۇرىلۋدە(2)

2017.01.18 13:31  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت