بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ كومانداسى لياۋنيڭ كومانداسىن جەڭدى

2017.03.13 14:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 13 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 10 – ناۋرىز، شينجياڭ قاشقار كونە شاھار كومانداسىنىڭ دوپشىسى ادامس جارىس بارىسىندا شابۋىلعا وتۋدە. سول كۇنى، 2016-2017 – جىلعى جارىس ماۋسىمىنداعى CBAدىڭ جارتىلاي شەشۋشى جارىسىنىڭ ءبىرىنشى كەزدەسۋىندە، شينجياڭ قاشقار كونە شاھار كومانداسى 118:93 ۇپايمەن قارسىلاسى لياۋنيڭ بىنگاڭ كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت