بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بو – اۋ ازيالىق فورۋمىنا دايىندىق اياقتادى

ءتۇرلى قىزمەتتەر ويداعىداي ىستەلدى

2017.03.23 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – ناۋرىز، بەيجيڭ. «جاھاندانۋ جانە ەركىن ساۋدانىڭ بولاشاعى» اتىنداعى بو – اۋ ازيالىق فورۋمىنىڭ 2017 – جىلعى كەڭەسى 23 – ناۋرىزدان 26 – ناۋرىزعا دەيىن حاينان ولكەسىنىڭ بو – اۋ قالاشىعىندا اشىلادى. الەمنىڭ ءار ەلىنەن ۇكىمەت قىزمەتكەرلەرى، ساۋداگەرلەر، ماماندار جانە اقپارات قىزمەتكەرلەرى بولىپ 2000نان استام ادام بو – اۋدا باس قوسادى. قازىر دايىندىق جۇمىستارى ويداعىداي ىستەلدى.

  حالىق تورابىنىڭ حاينان ارناسى 22 – ناۋرىز كۇنى تۇستەن بۇرىن تىلشىلەرمەن بىرگە كەڭەس وتكىزىلەتىن ورىن، اقپارات ورتالىعى، قابىلداۋ قۇرىلعىلارى تاعى باسقا جاقتاردا قاتىستى تىلشىلىك ىستەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت