بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەۆروپا چەمپيوندار ليگاسى: يۋۆەنتۋس كومانداسى بارسەلونا كومانداسىن جەڭدى

2017.04.12 16:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 11 – ءساۋىر، يۋۆەنتۋس كومانداسىنىڭ دوپشىسى ديبالا (سولداعى ادام) ساپتاسىمەن بىرگە جارىس بارىسىندا كىرگىزگەن دوبىن قۇتتىقتاۋدا. سول كۇنى، 2017 ــ 2016 – جىلعى جارىس ماۋسىمىنداعى ەۆروپا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 4 مىقتىعا ىرىكتەۋ جارىسىنىڭ ءبىرىنشى رەتكى كەزدەسۋى وتكىزىلىپ، يۋۆەنتۋس كومانداسى 3:0 ۇپايمەن قارسىلاسى بارسەلونا كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت