بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ قاشقار ايماعى: قياق كۇرىش مەرەكەسى

2017.05.31 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 31 – مامىر، بەيجيڭ. جاز شىققاننان بەرى، كۇن ساۋلەسىن شاشقان كەزدە، شينجياڭ قاشقار ايماعى كونە شاھارداعى «قان بازاردا» ەڭ دۋماندى كەز باستالادى. «قان بازار» دەگەنىمىز «ادام كوپ جينالاتىن، دىر – دۋماندى بازار» دەگەن ماعنانى بىلدىرەدى، جىبەك جولى بويىنداعى ءدامدى تاعامدار مەكەنى بولعان بۇل جەردە، قياق كۇرىش كونە قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلاردىڭ ەڭ ۇناتىپ جەيتىن تاعامدارىنىڭ ءبىرى بولدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت