بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جيلين ولكەسى سۇڭيۋان قالاسىندا گاز قۇبىرىنان گاز قاشۋ سەبەپتى پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ 2 ادام قازا بولدى(2)

2017.07.05 14:27  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت