بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ كوركەمونەر تەاتر ءان – ءبي ۇيىرمەسى

2017.09.26 16:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. شينجياڭ كوركەمونەر تەاتر ءان – ءبي ۇيىرمەسى 1949 – جىلى قۇرىلعان، ءان – ءبي ۇيىرمەسىندە ءبىر توپ تاڭداۋلى ءبيشى، ءانشى جانە دارىندى رەجيسەرلەر بار بولىپ، شينجياڭداعى ۋاكىلدىك سيپاتتاعى ۇزدىك كوركەمونەر توپتارىنىڭ ءبىرى. شينجياڭ كوركەمونەر تەاتر ءان – ءبي ۇيىرمەسى قۇرىلعان 60 نەشە جىلدان بەرى، ۇيعۇر، قازاق جانە باسقادا از ۇلت ءبي، ءان، مۋزيكالارىن ورىندادى. جاقىنعى جىلدان بەرى، شينجياڭ كوركەمونەر تەاتر ءان – ءبي ۇيىرمەسى مەملەكەت اتىنان سىرتقى مادەني قارىم – قاتىناس كونسەرتتەرىنە قاتىناسىپ، فرانسيا، گوللانديا، بەلگيا قاتارلى 90 نەشە مەملەكەت پەن رايونعا بارىپ ويىن قويدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت