بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو ارحەولوگتارى تۇڭعىش رەت افريكادا كونە تاس قۇرالدار قورىمىن بايقادى(2)

2017.10.10 15:25  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت