بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو – وزبەكستان قاراكول تابيعي گاز الابى نىسانىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى وندىرىسكە قوسىلدى(2)

2017.12.06 16:31  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت