بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جيلي اۆتوموبيلىنىڭ جاڭا ۇرپاق ءونىمى رەسەيدە بازارعا سالىندى

2018.03.01 14:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ناۋرىز، بەيجيڭ. بۇل 27 – اقپاندا رەسەيدىڭ استاناسى ماسكەۋ قالاسىنان تۇسىرىلگەن جيلي اۆتوموبيلى قاراستىلىعىنداعى SUV فورماسىنداعى اۆتوكولىك Atlas. جيلي اۆتوموبيلى قاراستىلىعىنداعى SUV فورماسىنداعى اۆتوكولىك Atlas 27 – اقپان كۇنى رەسەي بازارىنا سالىندى، بۇل جيلي اۆتوموبيلى 3.0 ۇرپاق ءونىمىنىڭ رەسەي بازارىنارەسمي كىرگەنىنەن دەرەك بەرەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت