بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نوبەل سيلىعىنىڭ يەگەرىنە ماڭگىلىك قونىستانۋ ازاماتتىق كۋالىگى بەرىلدى

2018.05.03 14:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – مامىر، بەيجيڭ. 2 – مامىر، نوبەل سيلىعىنىڭ يەگەرى بەرنارد فەرينگا ءوزىنىڭ ماڭگىلىك قونىستانۋ ازاماتتىق كۋالىگىن كورسەتۋدە. سول كۇنى، شاڭحاي قالاسى بەرنارد فەرينگا قاتارلى 7 شەتەلدىك ازاماتقا ماڭگىلىك قونىستانۋ ازاماتتىق كۋالىگى مەن قونىستانۋ رۇقسات كۋالىگىن تاراتتى، بۇل ولاردىڭ شەكارادان كىرىپ – شىعۋىنا، جۇڭگوداعى تۇرمىسى مەن قىزمەتىنە كوپتەگەن قولايلىلىق اكەلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت