بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پالەستينالىق قارسىلىق كورسەتۋشىلەر مەن يزرايل ارمياسى اراسىندا قاقتىعىس تۋىلىپ، 55 پالەستينالىق قازا بولدى(3)

2018.05.15 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پالەستينالىق قارسىلىق كورسەتۋشىلەر مەن يزرايل ارمياسى اراسىندا قاقتىعىس تۋىلىپ، 55 پالەستينالىق قازا بولدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت