بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لياۋنيڭ ولكەسى بىنشي قالاسىنداعى تەمىر كەنىندە قوپارعىش ءدارى پارتىلاپ، قازىرگە دەيىن 11 ادام قازا بولدى(6)

2018.06.06 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

لياۋنيڭ ولكەسى بىنشي قالاسىنداعى تەمىر كەنىندە قوپارعىش ءدارى پارتىلاپ، قازىرگە دەيىن 11 ادام قازا بولدى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت