بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يندونەزياداعى تەڭىز شۋىلىندا قازىرگە دەيىن 222 ادام قازا بولدى(2)

2018.12.25 16:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يندونەزياداعى تەڭىز شۋىلىندا قازىرگە دەيىن 222 ادام قازا بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت