بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

[قۇربان ايتتى بىرگە وتكىزۋ] تيانشاننىڭ تۇستىگى مەن تەرىستىگى بەرەكەلى شاتتىققا بولەندى(2)

2019.08.13 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 8 – ايدىڭ 11 – كۇنى كەشتە قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالالىق 1 – مامىر شيڭگۋاڭ كەشكى بازارىندا ءدامدى تاعامداردان جەپ، مەرەكە شاتتىعىن سەزىنۋدە. شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى زوۋ ي فوتوسى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت