بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش مەملەكەت حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ورتا ازياداعى بەس ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن «C5+1» كەڭەسىن وتكىزدى

2019.08.22 13:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ا ق ش مەملەكەت حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى داۆيد حەيل 8 – ايدىڭ 21 – كۇنى قازاقستاننىڭ نۇر – سۇلتان قالاسىندا (سولدان ەكىنشى) ورتا ازياداعى بەس ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن سۋرەتكە تۇسۋدە.

  سول كۇنى ا ق ش مەملەكەت حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى داۆيد حەيل قازاقستاننىڭ استاناسى نۇر – سۇلتان قالاسىندا ورتا ازياداعى بەس ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن «C5+1» مەحانيزمىنىڭ كەڭەسىن وتكىزدى. شينحۋا اگەنتتىگى (قازاقستان سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بەرگەن سۋرەت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت